Vi har följande tjänster:

- NC-Fräsning

- NC-Svarvning

- 3D-Ytor och former

- Supportsvarvning

- Prototyptillverkning

- Verktygstillverkning

- Reparationer

- Montering

- Kapning