I vår maskinpark finner man:

En Cincinatti Arrow2 500
och en Cincinatti Arrow2 1000
där vi har möjlighet att fräsa
avancerade 3 D-ytor
Mer Info

Automsvarv med
kortstångsmagasin med
spindelgenomgång på 37 mm.
Mer Info


Okuma LB 200 MW
spindelgenomgång på 50 mm.
3 meters stångmagasin.
Och drivna verktyg.
Mer Info


En supportsvarv
Profila 16K20P.

En Teach-in Svarv
TUR 560
Mer Info